A-A-A-A-A-A

Ako’y sanay
na um-“aray”
Ako’y sanay
na um-“aray”

Ngunit..

‘Di ibig sabihi’y
ako na’y nasanay
Isipa’t puso’y
hindi na uma-“aray”

Advertisements